UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NAUKI PRZEZ UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ

W środę, 22 czerwca 2022 roku, odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji ukończenia nauki przez ósmoklasistów. Po południu sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich zapełniła się zaproszonymi gośćmi. Po krótkim przedstawieniu, przygotowanym przez kończącą szkołę młodzież, nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów.

Na zakończenie rodzice ósmoklasistów zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.