INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy

9.00- Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Sala Gimnastyczna -Przedszkole, Oddział Przedszkolny, klasy I-VIII

Dowozy – bez zmian

6.45- Rzyszczewo

6.50- Karwice

6.55– Sęczkowo

7.00 – Malechówko

7.10-Bartolino

7.20- Kawno

7.35-Pękanino

7.45 -Kusice

Odwozy

11.00 -Kusice

11.10 -Pękanino, Kawno, Bartolino, Malechówko, Rzyszczewo, Karwice, Sęczkowo