DEBATA SZKOLNA “MOJE PRAWA – PROSTA SPRAWA”

Przedstawiciele społeczności szkolnej spotkali się na debacie dotyczącej Praw Dziecka, której celem było upowszechnianie wiedzy na temat przysługujących dzieciom praw, a także rozwijania umiejętności wypowiadania się publicznie.

Spotkanie pomogło zarówno uczniom, jak i nauczycielom pogłębić wiedzę o istocie praw dziecka, nie zapominając przy tym o obowiązkach. Uczniowie aktywnie prowadzili dyskusję i z zaangażowaniem słuchali swoich kolegów. Uczestnicy wykazali się świetną znajomością tematu. Debata była kierowana przez Panią Dyrektor Iwonę Nowak- Gancarz oraz nauczyciela Panią Martę Wiącek.