DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy Uczniowie podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom za edukację oraz sprawowaną opiekę.

Już od rana dzieci wręczały laurki i kwiaty swoim wychowawcom. Na tablicy szkolnej widniały wspaniałe życzenia oraz fotografie pedagogów przygotowane przez uczennice koła plastycznego.

Z ogromną radością przyjęliśmy niespodziankę przygotowaną przez Radę Rodziców – słodki poczęstunek w jesiennej scenerii.

Pani dyrektor Iwona Nowak-Gancarz osobiście podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom za wykonywaną pracę.