ZAPRZYSIĘŻENIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Po odbytych 25 września wyborach do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy nastąpiło zaprzysiężenie nowych członków Samorząd Uczniowski . Uroczystość ta miała miejsce 9 października 2020 roku. Po wspólnie odśpiewanym hymnie szkoły został zaprezentowany nowy Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem- Małgorzatą Cichecka.   Po raz kolejny przewodniczącym szkoły został Jacek Marko z klasy VII, zastępcą Martyna Nakielska z klasy VIII a sekretarzem Lena Jędrzejewska z klasy IV. Następnie, w obecności Dyrekcji szkoły, opiekuna i przedstawicieli uczniów klas I-VIII członkowie SU ślubowali w imieniu swoich koleżanek i kolegów, że będą przestrzegać obowiązków uczniowskich i samorządowych. Pani Dyrektor Iwona Nowak-Gancarz, przyjmując ślubowanie, podkreśliła również, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są reprezentantami całej społeczności szkolnej.

Na zakończenie członkowie Samorządu Uczniowskiego podpisali akt ślubowania. Samorząd zadeklarował, że ma wiele ciekawych pomysłów, o których będzie systematycznie informował całą społeczność naszej szkoły. Nowa Rada SU z pewnością ochoczo zabierze się do pracy, a na jej efekty nie trzeba będzie długo czekać.

Życzymy owocnej pracy, samych świeżych pomysłów

oraz wiele wytrwałości w realizacji złożonych obietnic.