INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy ze względu na bezpieczeństwo nie będzie miało oficjalnego i zbiorowego charakteru.

W tym dniu odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami bez uczestnictwa rodziców/opiekunów (wyjątkiem jest przedszkole, oddział przedszkolny, klasa I gdzie dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun).

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

GODZINA 9:00

KLASA I sala gimnastyczna – wychowawca p. Małgorzata Mierzejewska

KLASA II sala nr 9 – wychowawca p. Anna Augustyniak-Sikora

KLASA III – sala nr 7 – wychowawca p. Elżbieta Gaik

KLASA IV – sala nr 11 – wychowawca p. Małgorzata Cichecka

KLASA V – sala nr 17 – wychowawca p. Martyna Kimmel

KLASA VI – sala nr 12 – wychowawca p. Łucja Kurz

KLASA VII – sala nr 10 – wychowawca p. Agnieszka Bajtek

KLASA VIII – sala nr 2, wychowawca p. Dorota Fiszer

GODZINA 9:30

PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – sala gimnastyczna – wychowawcy: p. Aleksandra Piotrowska, p. Marta Wiącek, p. Elżbieta Skuratowicz

UWAGA

Uczniowie w autobusie i podczas przejścia do sali lekcyjnej mają obowiązek zasłonić usta i nos (maseczka) oraz zdezynfekować ręce i zachować odpowiedni dystans.