PRZYWOZY I ODWOZY AUTOBUSEM, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW 1 WRZEŚNIA 2020R. – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Przywóz Uczniów;

Rzyszczewo     – 8:00

Sęczkowo        – 8:10

Malechówko   – 8:20

Bartolino         – 8;30

Pękanino          – 8:40

Kusice              – 8:50

 

Odwóz uczniów

Kusice     – 10:00

Pękanino – 10:10

Malechówko, Rzyszczewo, Sęczkowo, Bartolino – 10:20

 

Zasady obowiązujące w transporcie publicznym

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 każdy z nich poruszając się w grupie, powinien zachować bezpieczną odległość od drugiej osoby, nie mniejszą niż 1,5 m.

nie podlegają temu nakazowi:

  • Rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia lub nad dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ,
  • Osoby, które realizują obowiązek zakrywania ust i nosa .

Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy powinien być realizowany:

  • W środkach publicznego transportu zbiorowego (autobusy szkolne)
  • W miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od osób przebywających w tych miejscach ,
  • W budynkach użyteczności publicznej, w tym przeznaczonych na potrzeby oświaty .

W autobusach szkolnych obowiązuje nakaz zajmowania stałych miejsc zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez Opiekunkę/Kierowcę  w autobusie.