DZIEŃ PRAW DZIECKA

„Marzę, aby wszystkim dzieciom było z nami miło.

Marzę, aby za nic w świecie marzeń nie ubyło….”

Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mają również dzieci, młodzież czyli wszyscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Ważne jest, aby każde dziecko znało własne prawa, które pozwolą mu godnie i z szacunkiem żyć.

Z okazji 30 rocznicy podpisania Konwencji o Prawach Dziecka 22 listopada odbył się w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich  w Niemicy apel, który przygotowali wychowankowie przedszkola  i uczniowie klas I-VIII pod nadzorem p. Kamilli Choiny  i p. Małgorzaty Cicheckiej. Uczniowie i przedszkolaki celebrując ten dzień przyszły ubrane na niebiesko, gdyż strażnikiem Konwencji jest UNICEF, którego symbolem jest właśnie ten kolor.

Celem apelu było uświadomienie uczniom potrzeby przestrzegania prawa i zapoznanie ich z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi dzieci w Polsce i na całym świecie. Przedstawiciele szkoły przypomnieli czym jest Konwencja o Prawach Dziecka, Deklaracja Praw Dziecka i Karta Praw Człowieka.