APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczysty apel z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczął się w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy o godzinie 11.11 w piątek  9 listopada 2018roku. O wspomnianej godzinie uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni rodzice odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego w ramach akcji MEN „Rekord dla Niepodległej”.

Po zaśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” uczniowie klasy Va , wspomagani przez kolegów ze szkolnego zespołu wokalnego, zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, ukazujący drogę Polski do niepodległości. Treści przekazane przez młodych artystów dostarczyły wielu wzruszeń zgromadzonej na sali publiczności.

Na zakończenie apelu podsumowano konkursy o tematyce patriotycznej, w których uczestniczyli uczniowie w ramach obchodów stulecia niepodległości ojczyzny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom zaangażowanym   w przygotowanie tej pięknej i podniosłej uroczystości.