PODZIĘKOWANIE ZA NARODOWE CZYTANIE

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy otrzymała podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polski za udział i zaangażowanie w akcji Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie otrzymali pamiątkowy egzemplarz tego arcydzieła.