KODOWANIE NA DYWANIE

Jaka jest droga do wyznaczonego punktu? Gdzie ukrył się kod? Jak go znaleźć? Jak go stworzyć?

Czy do nauki programowania potrzebna jest sprzęt komputerowy? Oczywiście, że nie – udowadniają to TROPICIELE podczas zabaw, różnych aktywności, które wprowadzają dzieci w świat kodowania.

Dzieci w parach daltońskich miały za zadanie przeprowadzić kolegę, zgodnie z kodem do wyznaczonego miejsca – było to ciekawe doświadczenie, które wymagało skupienia, umiejętności podawania prawidłowych komend oraz orientacji w przestrzeni.