SPRZĄTANIE ŚWIATA

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy po raz kolejny brali udział w akcji Sprzątania Świata, która w tym roku przebiegała pod hasłem „„Podaj dalej… drugie życie odpadów”.

22 września 2016r. odwiedziła nas p. Kamila Gosztyła z Nadleśnictwa Karnieszewice, która w czasie wspólnego spotkania uświadomiła zebranym jaki wpływ mamy na ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Podczas pogadanki omówiono pojęcia znane już dzieciom jak recykling, utylizacja czy segregacja.

Następnie cała społeczność szkolna wzięła czynny udział w akcji na rzecz lokalnego środowiska, tj. porządkując teren wsi Niemicy. Na zakończenie imprezy udaliśmy się wszyscy do parku, gdzie czekał na nas poczęstunek przy ognisku.

Dziękujemy Nadleśnictwu Karnieszewice za pomoc w zorganizowaniu akcji „Sprzątania Świata”.