ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

Dnia 29 września 2023r. w szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się nauczyli w szkole. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było między innymi zaśpiewanie piosenek w języku polskim i angielskim, recytacja wierszy oraz odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań.

Po zakończonej prezentacji nastąpił doniosły moment ślubowania i pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy, którego dokonała Pani dyrektor Iwona Nowak-Gancarz. Na koniec uroczystości najmłodsi otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale, legitymację szkolne, książeczki SKO ufundowane przez Radę Rodziców z wkładem 10zł dla każdego ucznia, wspaniałe pomoce dydaktyczne od organu prowadzącego Gminy Malechowo, gry, przybory szkolne, słodycze od młodszych i starszych kolegów i koleżanek.

Po zakończonej części oficjalnej pierwszoklasiści i zaproszeni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i tort przygotowany przez rodziców uczniów.