Kampania społeczna ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

W październiku nasza szkoła wzięła udział w kampanii społecznej ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” której, celem było upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

Wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły  oraz przedszkola prowadzone były zajęcia edukacyjno-integracyjne które miały na celu kształtowanie u dzieci postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dzieci chętnie uczestniczyły w tych działaniach, mogli poznać jak funkcjonują na co dzień osoby niewidome dzięki, filmom edukacyjnym, tworzyły kodeks pomocy, a także próbowały poruszać się za pomocą laski dla niewidomych oraz odkrywały alfabet Braille’a.

Chętne osoby wykonały dotykową okładkę książki dla dzieci niewidomych w ramach ogłoszonego konkursu oraz napisały list do uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.

Mam nadzieję , że uczniowie i wychowankowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy nie przejdą obojętnie obok  i będą potrafili pomóc osobom z dysfunkcją wzroku- organizator  Marta Wiącek