SZKOLNA RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej

im. Noblistów Polskich
w Niemicy powołuje Prezydium Rady Rodziców

w składzie:

 

1.     Przewodnicząca Rady Rodziców

Barbara Klemba

2.     Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Ewa Siwek

3.     Sekretarz Rady Rodziców

Katarzyna Kozioł

4.     Skarbnik Rady Rodziców

Sylwia Raj