JASEŁKA

Widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane są na  średniowiecznych misteriach franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa “jasło”.
Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest Franciszek z Asyżu. Pierwsza scena jasełek została pokazana w 1223 r. Dziś, w 2019 roku nadal podtrzymujemy tradycję i  wystawiamy jasełka bożonarodzeniowe.
     W naszej  szkole odbyły się 12 grudnia przed licznie zgromadzoną widownią.
     Tradycyjnie też zorganizowany został kiermasz stroików świątecznych oraz konkurs na najpiękniejszą dekorację bożonarodzeniową.