„JESIENNE CYFERKI” RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY W GRUPIE BIEDRONECZEK

W listopadzie w naszej grupie został ogłoszony konkurs plastyczny “Jesienne cyferki”, zorganizowany przez Aleksandrę Piotrowską, nauczycielkę pracującą w Grupie Biedroneczek.

Przedmiotem konkursu było wykonanie dowolną techniką pracy, w której pojawią się cyferki wykonane z jesiennych materiałów. Celem głównym było zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę własnych możliwości i umiejętności, rozbudzanie u dzieci ciekawości i kreatywnego myślenia, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, dostrzeganie piękna natury, utrwalanie pojęć matematycznych, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadań.

Do konkursu zgłoszono 8 prac wykonanych przeróżnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów przyrodniczych. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt u nauczycieli, pracowników i uczniów.

05.11.2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Jury, w składzie :

– Pani Dyrektor Iwona Nowak- Gancarz,

– Pani Elżbieta Skuratowicz,

– Pani Anna Szczepanik,

poddało ocenie pomysłowość, oryginalność i różnorodność wykorzystanych materiałów przyrodniczych oraz wyeksponowanie jesiennych kolorów i zdecydowało się nagrodzić prace:

  • Aleksandra Malczewskiego- I miejsce.
  • Aleksandra Cejnóga- I miejsce.
  • Zuzanny Rybak- II miejsce.
  • Macieja Sobczyńskiego- III miejsce.
  • Hanny Nieradka- Wyróżnienie.
  • Igi Kacprzak- Wyróżnienie.
  • Dawida Tomankiewicza- Wyróżnienie.
  • Alana Stacha- Wyróżnienie.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim uczestnikom oraz ich rodzinom dziękujemy za ogrom pracy włożonej w wykonanie „Jesiennych cyferek”.

Gratulujemy wszystkim !