WARSZTATY BOTANICZNE

Uczniowie klasy Vb uczestniczyli w warsztatach mających na celu poznanie roślin nasiennych. W przyszkolnym ogrodzie obserwowaliśmy cechy różniące rośliny nagonasienne i okrytonasienne. Byliśmy pod wrażeniem bogactwa florystycznego na tak niewielkim terenie.