Sukcesy

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Malechowo Szkoła Podstawowa w Niemicy przyjęła specjalizację ekologiczną. Już kilka lat w naszej szkole funkcjonuje warsztat papieru czerpanego, dzięki któremu możliwa jest edukacja z zakresu recyklingu i ochrony środowiska. Odbywają się również warsztaty badawcze, podczas których uczniowie (i dorośli) dokonują prostych analiz laboratoryjnych. Nasza szkoła nawiązała współpracę z Instytutem Włókien Naturalnych w Poznaniu, który objął patronatem działania ekologiczne szkoły. Dzięki temu często prowadzimy warsztaty malowania jedwabiu. Od wielu lat uczestniczymy w Festiwalu Nauk na Politechnice Koszalińskiej, promując naszą ekologiczną działalność.

Nasi wychowankowie uczestniczą w programach i projektach nie tylko ekologicznych, m.in.:

– „Trzymaj formę”- program edukacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie

– „Wolność oddechu. Zapobiegaj Astmie”- program edukacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie

– „Poznajemy las” – program RDLP

– „Żyj zdrowo”- kontynuacja innowacji pedagogicznej

– „Parki i ogrody oczami dzieci i młodzieży” – projekt badawczy

– „Aktywni z natury” – projekt EFS, propagujący znajomość problemów środowiska i ochrony jego zasobów

– „Już wiemy, co pijemy” – program ogólnopolski mający na celu propagowanie picia wody mineralnej

-„Owoce w szkole” – program prozdrowotny propagujący zdrowe odżywianie

„Szkoła bez Przemocy” – program profilaktyczny zapobiegający powstawaniu zjawiska przemocy wśród dzieci

– „Szkoła z prawami dziecka”- program ogólnopolski propagujący znajomość praw dziecka i ucznia

– „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją i innymi problemami w nauce” – program edukacyjny dla dzieci mających problemy w nauce

 

Corocznie organizujemy imprezy o charakterze ekologicznym: Dzień bez Samochodu, Święto Drzewa, Dzień bez Futra, Światowy Dzień Wody, Dzień Zdrowia, Dzień Ziemi.

Tematykę ekologiczną wdrażamy w projekty edukacyjne, otrzymując dotacje. Do tej pory braliśmy udział w następujących projektach:

–  Działaj lokalnie; „Papier – działamy praktycznie i ekologicznie” 01. 01. – 30. 01. 2001r.

–  English Teaching Small Grants; „Funny English” 06. 01. – 30. 06. 2003r.

– Engish Teaching Follow Me; „Niemica Media School” 02. 11. 2003r. – 31. 01. 2004r.

– English Teaching Follow Me; „Niemica Media School II” 01. 06. – 17. 12. 2004r.

– English Teaching; „Niemica Teaching Band” 01. 06 – 31. 12. 2006r.

– Ford Motor Company; „Papier – praca z makulatury” 03. 2003r.

– Europejski Fundusz Społeczny; „Szkoła Marzeń” 16. 01. – 15. 10. 2006r.

– Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego o organizacji pozarządowych; „Klub Młodych Odkrywców” 03.11. – 19. 12. 2008r.