INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich z siedzibą w Niemicy 31,  która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy   jest Pani Monika Podbereżna.

 

     ADMINISTRATOR

              Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Noblistów Polskich w Niemicy

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Wybiła już godzina. 
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna. 
Znów dni popłyną pracowite 
Nad książką szkolną, nad zeszytem… 
Życzę wam wszystkim na początek 
Roku szkolnego – samych szóstek i piątek!

3 września 2018r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W czasie inauguracyjnego apelu p. dyrektor Iwona Nowak-Gancarz powitała radośnie uczniów, rodziców, pracowników szkoły, życząc wszystkim sukcesów w nauce, pomyślności i spełnienia marzeń w nadchodzącym roku. Podczas uroczystości usłyszeliśmy też słowa uznania i życzeń szkolnych od Wójta Gminy Malechowo p. Radosława Nowakowskiego.

Po apelu odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

STOŁÓWKA SZKOLNA ZAPRASZA NA SMACZNE OBIADY

naglowek szkola

ZAPRASZAMY!

                                               STOŁÓWKA   SZKOLNA

         zaprasza

na smaczne domowe obiady.

WRZESIEŃ 2018R.

STAWKA DZIENNA ZA OBIAD WYNOSI 4 ZŁ.

KOSZT 19 OBIADÓW – 76,00 zł.

Wpłat za obiady proszę dokonywać w sekretariacie szkoły od 7:30 do 15:00

DODATKOWE INFORMACJE: tel. 94 3 184 387

Zapisy na obiady w poniedziałek 3 września 2018r.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE!

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ODBĘDZIE SIĘ 3 WRZEŚNIA 2018r.

O godzinie 9:00 zapraszamy na inauguracyjny apel w szkole.

Msza Św. z poświęceniem tornistrów i przyborów szkolnych odbędzie się 9 września o godzinie 10:00 w Kościele WNMP w Niemicy.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 207/2018. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele WNMP w Niemicy. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście – p. Jolanta Kieres (Przewodnicząca Rady Gminy w Malechowie), ks. Józef Turkiel (proboszcz Parafii Sulechowo), p. Joanna Golik (przedstawiciel Rady Rodziców) uczestniczyli w apelu szkolnym.

W czasie spotkania dyrektor szkoły p. Iwona Nowak-Gancarz podsumowała pracę szkoły w mijającym roku. Ważnym momentem uroczystości było wręczenie stypendiów naukowych oraz dyplomów i nagród książkowych dla uczniów, którzy zdobyli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu.

Po apelu odbyły się spotkania z wychowawcami, gdzie w klasach czekały na uczniów upragnione świadectwa.

Gratulujemy wszystkim dzieciom i młodzieży promocji do następnych klas. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w minionym roku szkolnym.

Wszystkim życzymy wspaniałego wypoczynku.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE!

Dnia 22 czerwca 2018r. odbędzie się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018.

Zapraszamy na Mszę Św., która odbędzie się  o godzinie 8:00  w Kościele pw. WNMP w Niemicy oraz uroczysty apel w szkole na godzinę 9:00.