DZIEŃ DZIECKA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Wychowankowie oddziału przedszkolnego zaczęli świętowanie od wysłuchania nagrania audio – video z personalnymi życzeniami dla każdego dziecka ułożonymi specjalnie na tę okazję przez wychowawcę. Życzenia nawiązywały do zajęć dzieci i ich zainteresowań.

Na zakończenie tego „wejścia” była zapowiedź następnego, które odbyło się godzinę później. W międzyczasie zarówno dzieci, jak i rodzice  wypowiadali się na temat przygotowanej niespodzianki. O 11.00, w kolejnym zapowiedzianym „wejściu” była prezentacja wiersza Jana Brzechwy pt. „Pomidor”, ale w  jakże innowacyjnej interpretacji. Treść przedstawiona była w formie utworu muzycznego  z gatunku hip-hop. Informacja zwrotna od rodziców i wychowanków pozwala stwierdzić, że nagrania bardzo się podobały i wszystkie dzieci były zadowolone.

KLASA II

W KLASIE IV

Podczas Dnia Dziecka w poniedziałek 1 czerwca klasa 4 spotkała się na Microsoft Teams o godz. 10. Tego dnia uczniowie wraz z wychowawcą czytali fragmenty książek ze swojego dzieciństwa, oglądali swoje zdjęcia z najwcześniejszych lat życia, prezentowali najstarsze/ulubione zabawki oraz grali w kalambury.

ptr

IMG_2576 (1) (Copy)

 

W KLASIE V

Uczniowie klasy V  uczestniczyli on-line w spotkaniu z wychowawcą. Spotkanie to rozpoczęło się od przekazania życzeń i wysłuchania piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”. Następnie była wspólna zabawa:  zadawanie zagadek, pytań  oraz czytanie dowcipów. Czytano również wiersze J. Brzechwy „Na straganie” i „ Zoo”. Dzieci opowiadały też o swoich planach na popołudnie. Następnie wszyscy wyszliśmy na dwór aby tam spędzić czas. Niektórzy wybrali się na wycieczkę nad morze inni na wycieczkę rowerową, jeszcze inni na spacer nad rzekę a część wykorzystała swój ogródek do odpoczynku. Wszyscy dobrze się bawili.

W KLASIE VI

Uczniowie klasy VI rozpoczęli świętowanie Dnia Dziecka od wysłuchania życzeń złożonych przez wychowawcę i panią dyrektor.

Następnie podczas spotkania online z wychowawcą przyjemnie spędzili przedpołudnie.

Było wspólne odgadywanie przysłów polskich, rozwiązywanie zagadek tematycznych, recytacja utworów Jana Brzechwy (pod hasłem „Brzechwa Dzieciom”) oraz zabawa w skojarzenia.

W KLASIE VIII

Uczniowie klasy VIII w poniedziałek 1 czerwca 2020 roku w ramach obchodów Dnia Dziecka uczestniczyli w klasowym konkursie MasterChef, który odbył się on-line na platformie Microsoft Teams. Uczestnikami byli uczniowie klasy VIII, którzy indywidualnie w swoich domach przygotowywali wybrane przez siebie danie w czasie 45 minut. Ocenie podlegało: pomysł na danie, estetyka podania oraz dobry humor podczas przygotowania. Wszyscy dobrze się bawili.

ŻYCZENIA DLA RODZICÓW

Z okazji Święta Waszego
życzenia wszystkiego najlepszego:
niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech zawsze w sercach gości,
niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy bardzo Was kochają
Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!

Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy, nasi Uczniowie postanowili uczcić Dzień Rodzica przygotowując niespodzianki. Przygotowali mnóstwo pięknych laurek, wierszyków, własnoręcznie wykonanych prezentów. Niektórzy zaprosili rodziców na pięknie przygotowaną ucztę –  samodzielnie przygotowując dania i uroczyście zastawiając stół.

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym oraz zajęć opiekuńczych w klasach I-III w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie

  • 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
  • 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, poz. 492, poz.595, poz.642, poz.742, poz.780, poz.871),
  • 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 poz. 530, poz.564, poz.657, poz.781, poz.780, poz.872), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:
  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą Organu Prowadzącego.
  2. Zawiesza się na czas oznaczony w zakresie klas I–III działalność opiekuńczo-wychowawczą w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą Organu Prowadzącego.
  3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, 2-, realizacja podstawy programowej oraz zadania są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  4. Ustala się harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII w okresie od 25 maja 2020 roku.
  5. Ustala się harmonogram konsultacji dla uczniów klas I-VII w okresie od 01 czerwca 2020 r.
  • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły

Iwona Nowak-Gancarz