ŚWIĘTA MAJOWE

W najbliższych dniach będzie wiele okazji do zamanifestowania naszego patriotyzmu. Obchodzić będziemy rocznice ważnych wydarzeń historycznych: 1 maja – Święto Pracy i rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wywieśmy w te dni biało-czerwone flagi w oknach naszych domów i uczestniczmy w obchodach tych ważnych dla Polaków świąt.