Przecięcie wstęgi - symbolem otwarcia Tajemniczego Ogrodu

UROCZYSTE OTWARCIE TAJEMNICZEGO OGRODU

16 listopada 2022r. odbyło się uroczyste otwarcie Tajemniczego Ogrodu przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. W obecności zaproszonych gości, uczniów, rodziców, pracowników szkoły pani dyrektor Iwona Nowak-Gancarz przecięła uroczystą czerwoną wstęgę wiodącą do naszego nowego miejsca edukacyjnego. Nie zabrakło wzruszenia, kiedy prowadząca opowiadała o wcześniejszych projektach ekologicznych, które realizowane były w szkole przez 20 lat.

W czasie uroczystości uczestnicy oglądali nowe tablice przyrodnicze, poznając tajniki najbliższej przyrody, odwiedzili ogrody tematyczne. Obejrzeć można było oraz kolaże zdjęć ilustrujące przebieg prac w ogrodzie.

Po części oficjalnej, w trakcie której zebrani poznali nowy zakątek przyrodniczy, odbył się poczęstunek. Mimo słonecznej aury rozgrzała nas pyszna zupka i kiełbaski z grilla.

Dzieci uczestniczyły w zabawach sportowych, eksperymentach sensorycznych oraz w malowaniu ulubionych postaci na folii.

Całość naszych działań była podsumowaniem projektów, które realizowaliśmy od trzech miesięcy w ramach programów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Społecznika. Dzięki nim udało nam się stworzyć zieloną klasę z ławami i stołami, tablicami poglądowymi i różnorodną roślinnością.

Dziękujemy wszystkim za obecność w tak ważnym dla nas dniu. Szczególne podziękowania kierujemy dla rodziców, uczniów, przyjaciół i pracowników szkoły za pomoc, wsparcie, zaangażowanie i chęć do pracy w naszym Tajemniczym Ogrodzie.