SPRZĄTANIE ŚWIATA

16 września 2022r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy przyłączyła się do akcji “Sprzątanie Świata”. W tym roku akcja ta przebiegała pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”.  Uczniowie porządkowali przydroża i park w Niemicy, a także wykonywali prace porządkowe w powstającym Tajemniczym Ogrodzie. Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Pracownikom szkoły za zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz naszej Ziemi.