INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW

  • Świetlica szkolna zaprasza od 01.09.2022r. (czwartek)

w godzinach 7.00-16.00

  • 02.09.2022r. (piątek) Dzień z wychowawcą
  • Dożywanie dla uczniów od 05.09.2022r. (poniedziałek)

koszt obiadu 6 zł. Możliwość dofinansowania posiłków

z GOPS w Malechowie

  • Zdjęcia dla uczniów odbędą się 06.09.2022r. (wtorek)

godz. 8.00