PROJEKT POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE DLA UCZNIÓW

Udział w unijnym projekcie pozwolił na objęcie dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym uczniów naszej szkoły. Przyznany grant umożliwia przeprowadzenie indywidualnych i grupowych dodatkowych zajęć dla wszystkich uczniów, m.in.: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, związanych z kierunkiem kształcenia, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Wsparcie w postaci warsztatów pomoże uporać się ze skutkami pandemii które, jak pokazują prowadzone badania, już odcisnęły swe negatywne piętno na psychice młodych ludzi.