Uczestnicy debaty szkolnej

DEBATA SZKOLNA #nieBĄDŹbezWARTOŚCIOWY

Debata szkolna #nieBĄDŹbezWARTOŚCIOWY

,,Wartości to drogowskazy, które pokazują nam jak żyć.”

       W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy wartości stanowią nieodłączny element edukacji i wychowania, dlatego przedstawiciele społeczności szkolnej, w tym Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele spotkali się na debacie poświęconej wartościom ważnym w naszym życiu.

Dyskusję moderowały Pani Dyrektor Iwona Nowak-Gancarz oraz nauczyciel Pani Marta Wiącek. Prowadzący kierowali rozmową w taki sposób, aby każdy mógł wyrazić swoje poglądy i przemyślenia. Każda z grup uczestniczących w debacie aktywnie współpracowała i dzieliła się wnioskami z innymi uczestnikami. W trakcie wymiany zdań okazało się, że wszystkich nas, niezależnie od wieku, więcej łączy niż dzieli, bo te same wartości są dla nas ważne. Dla wielu z nas istotne są: tolerancja (pojmowana jako wyrozumiałość dla słabości i odmienności), wzajemny szacunek, rodzina, przyjaźń, miłość,  prawda, odwaga, empatia.  Wszelkie działania, jakie były podjęte podczas debaty uświadomiły nam jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka wartości oraz co wydarzyłoby się, gdyby ich zabrakło. To było ekscytujące spotkanie, pełne refleksji, które pokazało, jak ważny jest dialog w życzliwej atmosferze. W szkole na korytarzach można oglądać plakaty, które powstały podczas debaty. I pamiętajmy, żeby starać się BYĆ WARTOŚCIOWYM