projekt “CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO”

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy przystąpiła do ogólnopolskiego projektu grantowego „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Zostaną zorganizowane dodatkowe kółka informatyczne dla dwóch kategorii wiekowych – uczniów klas V-VI i VII i VIII. W ramach tych zajęć uczniowie będą się uczyć programowania w takich językach jak Scratch, Python i C++.

Grant trwa 8 miesięcy. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w 48 godzinach dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać przy programowaniu robotów Lego, z użyciem nowych narzędzi oraz rywalizując w ligach zadaniowych i konkursach programowania ze swoimi rówieśnikami z całego kraju na specjalnie stworzonej do tego celu platformie edukacyjnej.

Opiekun koła i aplikant projektu – Anna Bartosik-Mikulska bierze udział w rocznym szkoleniu na Politechnice Gdańskiej, odbywając 288 – godzinny kurs programowania, zajęć metodycznych i szkoleń z zakresu wdrażania nowych technologii i rozwiązań edukacyjnych w szkole.

Uzyskana dotacja w kwocie 6400zł da nam możliwość zakupu zestawów edukacyjnych związanych z programowaniem i robotyką.  

Przed nami bardzo pracowity rok, ale cieszy nas fakt,  że tak wiele będziemy mogli się wspólnie nauczyć i zdobyć cenne doświadczenia.

W projekcie wezmą udział uczniowie: Błażej Kwiatkowski, Mateusz Kaczoch, Mariusz Tornow, Hubert Wiliński, Wojciech Karczmarczyk, Tomasz Cichoński, Bartłomiej Podbereżny, Kacper Wnuk, Jakub Orzechowski, Mateusz Żurowski, Kacper Rybak, Kacper Żądełek, Paweł Grębski.

Gratulacje i podziękowania dla autora i uczestników za trud dodatkowych obowiązków.