uroczyste wręczenie stypendiów naukowych

Miło nam poinformować, że w dniu 23 czerwca 2021 roku 26 uczniów z klas IV-VIII  Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy otrzymało  stypendium naukowe ufundowane przez Wójta Gminy Malechowo Radosława Nowakowskiego za rok szkolny 2020/2021. Stypendia wręczono w obecności dyrektora szkoły Iwony Nowak-Gancarz oraz przedstawicieli gminy. 

Stypendium naukowe to wyróżnienie, które otrzymują uczniowie z klas IV-VIII z najwyższą średnią ocen – powyżej 5,00 i przynajmniej dobrym zachowaniem.

Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów będą mobilizacją do osiągnięcia sukcesu rówieśników.
Gratulujemy stypendystom, ich Rodzicom i życzymy kolejnych sukcesów.