POWRÓT UCZNIÓW KLAS I – III DO SZKOŁY

Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r.

Od  04 maja 2021r. uczniowie klas I –III  wracają do nauki w szkole  w trybie stacjonarnym.

Uczniowie klas IV-VIII nadal kontynuują  naukę w trybie zdalnym.

Konsultacje klasy VIII odbędą się w piątek tj. 7 maja 2021r.

Praca odbywać się będzie z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych dla zachowania bezpieczeństwa, zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe, z rodzin, gdzie wszyscy domownicy są zdrowi i nikt nie przebywa na kwarantannie. Rodzic ma obowiązek zapewnić dziecku maseczkę.

Dowóz

poniedziałek , wtorek , środa, czwartek, piątek

7,00- Rzyszczewo (konsultacje kl. VIII) piątek

7,25- Bartolino

7,35- Pękanino, Kawno

7,45 -Kusice

Odwóz

poniedziałek , wtorek , środa, czwartek, piątek

13.40 – Kusice

13.50 – Pękanino, Kawno, Bartolino

13.50 – Rzyszczewo – (konsultacje kl. VIII)

Świetlica szkolna czynna codziennie od 7,00 do 16,00.

Plan lekcji bez zmian.