WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice,

Proszę o złożenie dokumentu POTWIERDZENIA WOLI przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego lub klasy pierwszej w dniach
od 01-09 kwietnia 2021r. do sekretariatu szkoły w godz. od 8:00 do 14:00 lub mailowo na adres: spniemica@malechowo.pl,  a oryginał dostarczyć w późniejszym terminie.