ZAWIESZENIE PRACY STACJONARNEJ PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia od dnia 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. przedszkola i oddziały przedszkolne będą zamknięte (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.)

Regulacje zaczną obowiązywać od najbliższego poniedziałku. W tym okresie rodzice/opiekunowie mają prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego.
Placówki mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Uczniowie klas I – VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.