POWRÓT UCZNIÓW KLAS I – III DO SZKOŁY

Szanowni Rodzice!

Od 18 stycznia 2021r. oczekujemy dzieci klas I –III w szkole, gdzie prowadzone będą zajęcia stacjonarne.

Praca odbywać się będzie z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych dla zachowania bezpieczeństwa, zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe, z rodzin, gdzie wszyscy domownicy są zdrowi i nikt nie przebywa na kwarantannie. Rodzic ma obowiązek zapewnić dziecku maseczkę.

Dowóz

poniedziałek , wtorek , środa, czwartek, piątek

7,25 Bartolino

7,35 Pękanino

7,45 Kusice

Odwóz

poniedziałek , wtorek , środa, czwartek, piątek

12.40 – KUSICE

12.50 – PĘKANINO, KAWNO

12.50 – Bartolino

Świetlica szkolna czynna codziennie od 7,00 do 16,00.

Plan lekcji bez zmian.

Obiady – koszt 5 zł

Jeżeli dziecko chce otrzymać obiad w dniu 18 stycznia 2021 należy to zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły ( 94 3184 387) do godziny 8,00.

Dyrektor szkoły

Iwona Nowak- Gancarz