7

7. Pani Dyrektor Iwona Nowak-Gancarz, Przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Klemba i wychowawca Małgorzata Mierzejewska z gratulacjami i prezentami dla pierwszaków

7. Pani Dyrektor Iwona Nowak-Gancarz, Przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Klemba i wychowawca Małgorzata Mierzejewska z gratulacjami i prezentami dla pierwszaków