NARODOWE CZYTANIE

 

4 września 2020 roku Biblioteka i Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy przystąpiły do akcji Narodowego Czytania. W tym roku zainaugurowaną książką przez parę prezydencką była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Uroczyste czytanie dramatu odbyło się w salach lekcyjnych, w klasach IV – VIII.

„Balladyna” Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.