ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Po długiej przerwie uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach. Kameralne spotkania dostarczyły dzieciom wiele radości. Wychowawcy zapoznali uczniów z organizacją i zasadami bezpieczeństwa podczas przebywania w szkole, przedstawili harmonogram pracy oraz plany lekcji.

Życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom sukcesów, radości oraz zdrowia w nadchodzącym roku szkolnym.