DOMOWE EKSPERYMENTY

Uczniowie klas IV – VIII w ramach zajęć przyrodniczych przeprowadzają eksperymenty i doświadczenia w swoich domach.