REKRUTACJA

W związku z zagrożeniem koronawirusem wprowadzona została możliwość składania wniosków rekrutacyjnych do szkół i przedszkoli w formie elektronicznej. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronach poszczególnych szkół:
Skany (zdjęcia) wniosków rekrutacyjnych można przesyłać pocztą elektroniczną na poniższe adresy:
Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.
Termin składania dokumentów: 10 kwiecień 2020 r.