ORGANIZACJA NAUCZANIA

Od 25 marca 2020 r. zostaje wprowadzone zdalne nauczanie.

Prosimy o codzienne logowanie się w dzienniku elektronicznym LIBRUS, aby zapoznać się z umieszczonymi tam informacjami.

Prosimy również o stały kontakt z wychowawcą .

PODSTAWA PRAWNA  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor szkoły Iwona Nowak-Gancarz