PROJEKT LAUDATO SI’ „DIECEZJALNA MAPA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA”

W ramach projektu Caritas nasza szkoła otrzymała mierniki do pomiaru czystości powietrza oraz emisji CO2 z eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Po zakończeniu projektu (początek marca) wszystkie pomiary będą dostępne na mapie on-line, dzięki czemu możliwe będzie określenie stopnia czystości środowiska naszego regionu.

Uczniowie biorący udział w pomiarach będą autorami tej mapy oraz zaproponują sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń. Każdy zespół badawczy może wykonać pracę na ten temat (plakat, makieta, film, piosenka).