DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15 października 2019r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyła się piękna uroczystość. Cała społeczność szkolna obchodziła Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Szkoły – rocznicę nadania imienia naszej placówce. Nauczyciele i pracownicy szkoły już od rana otrzymywali piękne życzenia.

Wspólnie spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie podziwialiśmy talenty naszych uczniów. Poprzez tańce, śpiewanie, recytowanie, dzieci i młodzież wyrazili wdzięczność dla wszystkich pracowników szkoły.

W trakcie uroczystości odbyło się zaprzysiężenie przewodniczącego i członków nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego.

Wzruszającym momentem było podziękowanie Rady Rodziców za pracę na rzecz dzieci.

Dziękujemy!