WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2019

W piątek 4 października 2019 roku odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne, przewodniczącym szkoły został Jacek Marko z klasy VI. Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.