ALARM PRZECIWPOŻAROWY

25 września 2019 r. o godzinie 10:30 w naszej szkole miał miejsce alarm przeciwpożarowy. Przeprowadzony alarm miał na celu:

– sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji

– zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia

Po sygnale dzwonka cała społeczność szkolna, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuściła budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i  spotkała się na boisku. Całość działań ewakuacyjnych była monitorowana przez przedstawiciela Straży Pożarnej w Sławnie.