ZEBRANIE Z RODZICAMI

11 września 2019r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyło się zebranie z Rodzicami. Dyrektor szkoły p. Iwona Nowak-Gancarz przedstawiła zebranym porządek roku szkolnego, kadrę pedagogiczną, ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz informację na temat doposażenia sal lekcyjnych oraz projekcie :Przedszkolaki daleko od centrum”.

Po spotkaniu ogólnym odbyły się spotkania z wychowawcami.