„CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE”

„CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE”
Pod takim hasłem uczniowie klas 0-IV realizowali PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY..
W grudniu odbyło się szereg pogadanek i pokazów multimedialnych dotyczących problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i palenia papierosów mających na celu zmniejszenie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój.
Uwieńczeniem realizowanego programu były zajęcia edukacyjno-sportowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem naturalnego środowiska, w którym żyjemy. Uczniowie podzieleni wcześniej na grupy, szukali (wykorzystując wcześniejsze wskazówki) kopert z hasłami dotyczącymi uzależnień, które musieli samodzielnie ułożyć i zaprezentować. Były też rysunki i plakaty przygotowane przez uczniów pokazujące zdrowe formy spędzania czasu wolnego i zadania z nimi związane. Na koniec jako uzupełnienie spożytkowanej energii zjedliśmy pieczone kiełbaski.
Wszyscy doskonale się bawili.
Dziękujemy Rodzicom, którzy wspomagali nas w tych działaniach.
Wychowawcy klas 0-IV

20181219_100334 20181219_100842 20181219_100940 20181219_102603 20181219_102636 20181219_103027 20181219_103122 20181219_103214 20181219_103254 20181219_103335 20181219_103452 20181219_133828