NARODOWE CZYTANIE

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania odbywa się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego też oprócz „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego zaproponowano do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

W naszej szkole o godzinie 9.00 pani dyrektor Iwona Nowak – Gancarz rozpoczęła czytanie wybranych fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Do wspólnej lektury i akcji Narodowego Czytania przystąpili również nauczyciele i wychowawcy czytając uczniom wybraną przez Parę Prezydencką powieść.

Koordynacją akcji w naszej szkole zajęła się pani Ela Skuratowicz.