NARODOWE CZYTANIE – PATRONAT HONOROWY PARY PREZYDENCKIEJ

W związku przystąpieniem do akcji “NARODOWE CZYTANIE” Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy otrzymała pamiątki oraz okolicznościową pieczęć od pary prezydenckiej. Pieczęć będzie służyła nam do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.