PROGRAM BAKCYL

9 marca 2018 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone 2  lekcje        w ramach projektu BAKCYL-SP dla uczniów klasy VII. Zajęcia miały na celu przybliżenie zawodu bankowca, rolę pieniądza oraz przekazanie praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić naszym uczniom świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Wspaniałe lekcje dla naszych uczniów przeprowadziła Pani Ewa Pasińska – Kierownik Banku Spółdzielczego w Sławnie Oddział w Malechowie.

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy.