DZIEŃ ZDROWIA

7 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Uczniowie z wychowawcami i nauczycielami zjedli zdrowe posiłki w ramach akcji „Śniadanie daje moc”. Bomby witaminowe w postaci kolorowych kanapek, owoców, warzyw, jogurtów dostarczyły nam wiele pozytywnej energii.

Na zakończenie szkolnego dnia odbył się apel poświęcony zdrowiu i promowaniu aktywnego trybu życia. W czasie uroczystości towarzyszyli nam zaproszeni goście: lekarz, dyrektor ZOZ w Malechowie p. Krzysztof Perzyński, pielęgniarka p. Elżbieta Szlufik, przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewelina Okurowska.

Uczniowie z klasy IIIb i VI w występie artystycznym zaprezentowali zdrowe nawyki żywieniowe, odpowiedni aktywny styl życia. Aktorka Julka – w roli babci Marioli wspominała niezmienne do dziś sposoby na zdrowie.

Najważniejszym momentem spotkania było podziękowanie pracownikom służby zdrowia za wykonywaną pracę, oddanie i pomoc każdemu z nas – w zdrowiu i chorobie.