DSC_0730 (Copy)

DEBATA SZKOLNA

16 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbyła się  Debata Szkolna na temat misji i wizji szkoły ośmioletniej.

W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców i środowiska lokalnego.

Po krótkiej prezentacji na temat działalności szkoły przedstawionej przez panią dyrektor Iwonę Nowak – Gancarz, uczestnicy debaty  pracowali metodą warsztatową (analiza SWOT) w czterech grupach tematycznych obejmujących następujące zagadnienia: MOCNE STRONY, SZANSE, SŁABE STRONY, ZAGROŻENIA.

Warsztaty odbyły się w konwencji WORLD CAFE (znanej nam z pracy panelu koleżeńskiego OK)

Wspólnie udało nam się wypracować wizje i misje szkoły ośmioletniej, bo WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA.